O nas

Tworzymy dynamiczny zespół posiadający wieloletnie doświadczenie, który pomaga w uzyskaniu pełnych świadczeń odszkodowawczych od Towarzystw Ubezpieczeniowych, a także wszelkich podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę. Podejmujemy również skuteczne działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania, które często stanowi wyłącznie niewielki procent należnego świadczenia. Specjalizujemy się w: odszkodowaniach należnych po wypadkach komunikacyjnych i wypadkach przy pracy, błędach medycznych, odszkodowaniach lotniczych (za opóźnienia w ruchu bądź zagubienie bagażu), a także odszkodowaniach po śmierci osoby najbliższej.

W skład Kancelarii DKK wchodzi zespół doświadczonych profesjonalistów wyspecjalizowanych w skutecznym przeprowadzaniu postępowań odszkodowawczych oraz uzyskiwaniu wszelkich należnych świadczeń powypadkowych. Doświadczenie i specjalistyczna wiedza prawnicza ułatwiają pierwsze spotkania z klientami, które dodatkowo cechuje pełne zrozumienie i empatia. Każdą sprawę i każdego klienta traktujemy indywidualnie, gdyż wiemy, iż to właśnie dbałość o detale decyduje o końcowym sukcesie.

Pomagamy w sytuacji, gdy otrzymałeś już odszkodowanie od ubezpieczyciela i nie wiesz, czy jego wysokość odpowiada rzeczywistej wartości poniesionej przez Ciebie szkody, jak również w sytuacji, gdy doznałeś szkody i zamierzasz żądać stosownego odszkodowania. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy. Zawsze szukamy najlepszych rozwiązań, zajmując się każdą sprawą w sposób indywidualny i profesjonalny.

Ewelina Pawluś

Ewelina Pawluś
Radca Prawny